اخبار|پورتال آموزش|سمينار ساليانه آسانسور و پله برقي سراسری ایران|پورتال مالي|مركز رشد خوشه فناوري


اخبار


شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
قابل توجه کلیه دانشجویان به اطلاع می رساند با درنظر گرفتن سقف 15 واحد (به صورت پیش فرض) در ترم جاری برای هر رشته و هر ورودی مبالغی به صورت میانگین در جدول بالا در نظر گرفته شده است که می بایست در سامانه سیدا پرداخت نمایید و پس از تأیید واحد مالی مجوز برای انتخاب واحد در سامانه سجاد داده خواهد شد . دانشجویانی که انتخاب واحدشان زیر سقف واحد برای پودمانی (تا 7 واحد) و برای ترمی (تا 11 واحد) میباشد قبل از واریز با واحد آموزش هماهنگ و پس تأیید برای اصلاح مبلغ تعیین شده به واحد مالی مراجعه نموده و سپس پرداخت نمایید . ضمناً برای انجام امور دانشجویی از قبیل درخواستهای آموزشی و گواهی اشتغال به تحصیل و غیره ... در طول ترم منوط به پرداخت مابقی بدهی و حق نظارت می باشید .
 ١١:٣٤ - يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
این اطلاعیه زمانی قابل اجرا می باشد که از سوی واحد آموزش ترم نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93) در سامانه سیدا ایجاد شده باشد. قابل توجه کلیه دانشجویان به اطلاع می رساند با درنظر گرفتن سقف 15 واحد (به صورت پیش فرض) در ترم جاری برای هر رشته و هر ورودی مبالغی به صورت میانگین در جدول بالا در نظر گرفته شده است که می بایست در سامانه سیدا پرداخت نمایید و پس از تأیید واحد مالی مجوز برای انتخاب واحد در سامانه سجاد داده خواهد شد . دانشجویانی که انتخاب واحدشان زیر سقف واحد برای پودمانی (تا 7 واحد) و برای ترمی (تا 11 واحد) میباشد قبل از واریز با واحد آموزش هماهنگ و پس تأیید برای اصلاح مبلغ تعیین شده به واحد مالی مراجعه نموده و سپس پرداخت نمایید . ضمناً برای انجام امور دانشجویی از قبیل درخواستهای آموزشی و گواهی اشتغال به تحصیل و غیره ... در طول ترم منوط به پرداخت مابقی بدهی و حق نظارت می باشید .
 ١٠:٠٧ - يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ماهنامه کوشا
دانشگاه علمی کاربردی کوشا در نظر دارد به انتشار ماهنامه اقدام نماید.
 ١٤:٣٦ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سفر به سرزمین لاله ها
اردوی راهیان نور
اردوی راهیان نور مراکز علمی کاربردی ....
 ١٧:٠١ - دوشنبه ٢٢ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
توافق نامه همکاری
توافق نامه همکاری با گروه صنعتی مهرگان
توافق نامه همکاری با گروه صنعتی مهرگان به موجب این توافق نامه که فی مابین گروه صنعتی مهرگان و مرکز کوشا تهران صورت گرفته است ....
 ٠٩:١٨ - يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید کاربینی
بازدید کاربینی رشته مهندسی ماشینهای کنترل عددی
 ١٢:١٥ - پنج شنبه ١٨ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

آخرین اخبار
شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
قابل توجه کلیه دانشجویان به اطلاع می رساند با درنظر گرفتن سقف 15 واحد (به صورت پیش فرض) در ترم جاری برای هر رشته و هر ورودی مبالغی به صورت میانگین در جدول بالا در نظر گرفته شده است که می بایست در سامانه سیدا پرداخت نمایید و پس از تأیید واحد مالی مجوز برای انتخاب واحد در سامانه سجاد داده خواهد شد . دانشجویانی که انتخاب واحدشان زیر سقف واحد برای پودمانی (تا 7 واحد) و برای ترمی (تا 11 واحد) میباشد قبل از واریز با واحد آموزش هماهنگ و پس تأیید برای اصلاح مبلغ تعیین شده به واحد مالی مراجعه نموده و سپس پرداخت نمایید . ضمناً برای انجام امور دانشجویی از قبیل درخواستهای آموزشی و گواهی اشتغال به تحصیل و غیره ... در طول ترم منوط به پرداخت مابقی بدهی و حق نظارت می باشید .
 ١١:٣٤ - يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93)
این اطلاعیه زمانی قابل اجرا می باشد که از سوی واحد آموزش ترم نیمسال دوم 94-93 (بهمن ماه 93) در سامانه سیدا ایجاد شده باشد. قابل توجه کلیه دانشجویان به اطلاع می رساند با درنظر گرفتن سقف 15 واحد (به صورت پیش فرض) در ترم جاری برای هر رشته و هر ورودی مبالغی به صورت میانگین در جدول بالا در نظر گرفته شده است که می بایست در سامانه سیدا پرداخت نمایید و پس از تأیید واحد مالی مجوز برای انتخاب واحد در سامانه سجاد داده خواهد شد . دانشجویانی که انتخاب واحدشان زیر سقف واحد برای پودمانی (تا 7 واحد) و برای ترمی (تا 11 واحد) میباشد قبل از واریز با واحد آموزش هماهنگ و پس تأیید برای اصلاح مبلغ تعیین شده به واحد مالی مراجعه نموده و سپس پرداخت نمایید . ضمناً برای انجام امور دانشجویی از قبیل درخواستهای آموزشی و گواهی اشتغال به تحصیل و غیره ... در طول ترم منوط به پرداخت مابقی بدهی و حق نظارت می باشید .
 ١٠:٠٧ - يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ماهنامه کوشا
دانشگاه علمی کاربردی کوشا در نظر دارد به انتشار ماهنامه اقدام نماید.
 ١٤:٣٦ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سفر به سرزمین لاله ها
اردوی راهیان نور
اردوی راهیان نور مراکز علمی کاربردی ....
 ١٧:٠١ - دوشنبه ٢٢ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
توافق نامه همکاری با گروه صنعتی مهرگان
بازدید کاربینی
بازارچه کارآفرینی
برگزاری اولین سمینار آموزشی تخصصی آسانسورهای هیدرولیک
بازدید از مرکز رشد خوشه فناورآسانسور وصنایع وابسته تهران
rahbar
president-rohani