اخبار|پورتال آموزش|سمينار ساليانه آسانسور و پله برقي سراسری ایران|پورتال مالي|مركز رشد خوشه فناوري
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٣
شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد
منو اصلی

خلاصه آیین نامه آموزشی دوره ترمی علمی- کاربردي

تعداد واحدهاي درسی در دوره هاي ترمی از 72 واحد تا 78 واحد است که 15 واحد آن مربوط به دروس عمومی

میباشد.

هر دانشجو میتواند در تاریخی که از طریق واحد آموزش در سایت دانشگاه اعلام میشود پس از دریافت شهریه براي

ثبت نام مراجعه نماید و در هرنیمسال مجاز به ثبت نام حداقل 12 واحد وحداکثر 20 واحد درسی میباشد.

نمره قبولی در واحدهاي درسی نباید کمتر از 10 باشد.

حداکثر ترمهاي مجاز براي تحصیل 6 ترم و حداقل 4 ترم میباشد.

تعاریف

دانشجوي مشروط

مشروط میباشد که در این صورت دانشجوي مشروط مجاز به انتخاب حداکثر 14 و حداقل 12 واحد میباشد. و

چنانچه مجموع معدل 2 ترم متوالی یا متناوب آن کمتر از 10 باشد، از ادامه تحصیل محروم و اگر بالاي 10 شود با

اخذ تعهد 2 ترم مشروط، اجازه ادامه تحصیل به وي داده می شود به شرط آنکه تا پایان آخرین نیمسال معدل کل

وي به 12 برسد در غیر اینصورت اخراج میشود.

معدل

حاصلضرب آن در تعداد کل واحدهاي آن ترم تقسیم میشود.

مرخصی تحصیلی

گواهی و تائید شوراي آموزشی مرکز انجام می شود.

نکته: مرخصی تحصیلی جزء سنوات تحصیلی دانشجو میباشد

حذف ترم

باشد( براي مثال بیماري یا ماموریت) به تشخیص شوراي آموزشی مرکز و ارائه مدارك مربوطه و چنانچه از سنوات

تحصیلی باقی مانده باشد میتواند ترم مربوطه را حذف نماید که حذف ترم نیز جزء سنوات تحصیلی نامبرده محسوب

میشود.

حذف و اضافه

درس دیگر را انتخاب یا 2 درس انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهاي انتخابی از حد مجاز

تجاوز ننماید.

حذف اضطراري

تائید استاد مربوطه و در هفته 14 آموزشی می تواند درخواست حذف اظطراري آن درس را به شرط آنکه غیبت در

آن درس از 3 جلسه بیشتر نشده باشد و رعایت واحهاي اخذ شده به واحد آموزش تحویل دهد.

حذف پزشکی

پزشکی جهت تائید به واحد اموزش تحویل نماید.

حذف آموزشی

فرمهاي حذف آموزشی به واحد آموزش، از امتحان دانشجو جلوگیري نماید. نمره درسی که حذف آموزشی شود صفر

می باشد.

اگر دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی با 24 واحد درسی فارغ التحصیل شود میتواند تمامی آن واحدها را بدون

رعایت پیشنیاز اخذ نماید و چنانچه 25 واحد درسی باقی مانده باشد حداکثر تا سقف 20 واحد را میتواند با رعایت

پیشنیاز اخذ نماید.(البته به شرط اینکه از سنوات تحصیلی نامبرده باقی مانده باشد)

تعداد واحد دروس انتخابی در نیمسال تابستان حداکثر 6 واحد میباشد.

موارد مربوط به تغییر رشته و انتقال طبق بخشنامه هاي ارسالی از سوي دانشگاه جامع در سایت دانشگاه اعلام

میگردد ولی معمولا" انتقال از شهرستان به شهرستان و از تهران به شهرستان با موافقت مرکز مبداء و مقصد انجام

میشود.

انتقال از شهرستان به تهران در 3 مورد انجام میشود:

1)شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده و اینکه دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل شناخته

شناخته شود.

2) معلولیت دانشجو

3)ازدواج رسمی دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد که تمامی موارد فوق باید پس از

قبولی وي در دانشگاه باشد.

تغییر رشته دانشجویان پس از پایان اولین نیمسال در زمان هاي اعلامی از طرف دانشگاه جامع و فقط در تابستان

انجام میشود.

دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در رشته جدید بررسی و چنانچه دروس گذرانده با دروس رشته

جدید اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره ان کمتر از 12 نباشد معادلسازي می شود.

در مورد معادلسازي چنانچه دانشجو از نظام پودمانی در نظام ترمی پذیرفته شده باشد و چنانچه معدل کل دانشجو

بالاي 15 باشد فقط نمرا بالاي 14 و بدون در نظر گرفتن 50 درصد کل واحدها معادلسازي می شود و اگر معدل

کل دانشجو زیر 15 باشد فقط نمرات بالاي 12 و حداکثر تا 50 درصد کل واحدهاي گذرانده معادلسازي می شود.

در ضمن معادلسازي به صورتی انجام میشود که حداقل 25 واحد درسی دانشجو باقی بماند و حداقل 2 ترم باقی

بماند.

: چنانچه غیبت دانشجو در هر درس بیش از 3 جلسه شود استاد می تواند با ارائه نام دانشجو در در
: غیبت موجه در امتحان هر درس را با ارائه گواهی معتبر از پزشک به همراه نسخه و فرم حذف
: چنانچه دانشجو در اواخر ترم متوجه شود که امکان گذراندن درس تئوري را ندارد به تشخیص و
: دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی و در مهلت مقرر( 2 هفته پس از شروع کلاسها) حداکثر 2
: چنانچه دانشجو پس از ثبت نام دچار مشکلی شود که امکان ادامه تحصیل در آن نیمسال وجود نداشته
: در دوره هاي ترمی فقط براي یکبار و حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال با ارائه
: براي محاسبه میانگین نمرات (معدل ترم) تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب و مجموع
: چنانچه معدل ترم دانشجو زیر 10 باشد دانشجو اخراج و چنانچه معدل بین 10 تا 12 باشد

عنوان
 اطلاعیه های آموزش
 

. ......

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9415
 بازدید امروز : 1194
 کل بازدید : 3342491
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.2344
اخبار|پورتال آموزش|سمينار ساليانه آسانسور و پله برقي سراسری ایران|پورتال مالي|مركز رشد خوشه فناوري
عنوان
© kt-uast.ac.ir. All rights reserved. کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت صنعتی کوشا می باشد .
آدرس: تهران - جاده مخصوص کرج - سه راه شیشه مینا - جنب شهرک فرهنگیان - مرکز آموزش  علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا ( واحد تهران)
تلفن:    44540033-36  36-44540033   ، فکس: 44540042 ،  کدپستی: 1397833153